وفيات
 
 
 
12 آذار 2018
جورج ابراهيم غرغور
 
 
08 آذار 2018
سيمون يوسف مواقديه
 
 
 
07 آذار 2018
ماري بطرس الزيلع
 
 
 
 
03 آذار 2018
جودي ماكس جافي
 
 
05 آذار 2018
روزيت بديع أيوب
 
 
 
01 آذار 2018
جاك انطوان مبارك
 
 
26 شباط 2018
جان مراد المر
 
 
 
23 شباط 2018
اميل حبيب معوض
 
 
 
 
@2018 بلدية الحدت | All Rights Reserved | Powered & Designed by Asmar Pro